Ние работим за интеграцията и развитието на талантливи деца и юноши в неравностойно положение и деца с физически увреждания. Активно участваме в десетки благотворителни мисии. Магичното изкуство е вид двигателни упражнения, които развиват ловкостта и бързината. Особено полезни са при децата с физически увреждания. Фондацията работи само с лични средства и спестявания, търси съмишленици и хора, готови да подкрепят идеята ни.

Децата са нашето бъдеще и тези от тях, които са инвалиди и в неравностойно положение, не правят изключение. Ние искаме да им помогнем, да им дадем шанс да се изявят, което би спомогнало за тяхната пълноценна интеграция.

Инициирали сме благотворителен концерт в гр. Луковит с участието на най-изявените български магове в помощ на малката Наталия. Набраните средства  бяха използвани за животоспасяващо лечение в Израел. Също така Шехерезада взе участие в друг такъв концерт за набиране на средства за малката Снежанка, както и осъществи редица благотворителни концерти в домове за деца в неравностойно положение. Наше откритие е Зойко Никодимов от Дом "Милосърдие" гр. Лом, за който магичното изкуство е вече професия и е носител на наши и международни награди.

Идеята ни е да предадем на децата уменията, които притежаваме в сферата на илюзионното изкуство. Много деца от домовете, които сме посетили, обожават фокусите. Една немалка част от тях споделят, че искат да се научат. Виждайки тяхното искрено любопитство и неподправено желание, ние решихме да ги научим. Тази наша инициатива ги ентусиазира много, което допълнително ни мотивира да продължим напред и потвърждава, че сме открили правилните подход към тях и форма на общуване. Заниманията, които им организираме, правят техните дни по-приятни, но също така и променят техния мироглед в положителна посока. Една от целите ни е да върнем вярата на децата в бъдещето, в хората и в хубавите неща в живота.

Нашата цел не се простира само до това да научим децата да правят фокуси. Ние също така имаме желанието да организираме благотворителен концерт с тяхно участие. Според нас това ще им помогне да повярват в себе си, в таланта си и да бъдат оценени от обществото на база техните качества.

Поддържаме идеята за равенство и физическият недъг или тежката съдба не бива да бъдат повод за пренебрежение. Вярваме, че положителната нагласа и постигането на увереност в себе си са първите крачки, които обуславят успешната интеграция на децата в неравностойно положение.

Искаме да предадем своето послание за равенство на възможностите и да покажем на обществото, че децата в неравностойно положение също са талантливи, интелигентни и много способни.